Styrelsemöte 22/10

Styrelsen sammanträder den 22 oktober 2019. Har ni något ärende som styrelsen borde fatta beslut om är det bra att ni inkommer med det senast den 15 oktober.

Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma 2019 äger rum den 13 juni klockan 18:30. Stämman kommer att genomföras i föreningslokalen på Folkungavägen 27. Välkomna!

Äntligen installation av passersystem!

Styrelsen har beslutat att anlita PM Larm & Passage System AB för att installera passersystem i föreningen. Installationen beräknas påbörjas på måndag den 1/4 och kommer ske i ett antal etapper. I första skedet dras all kablage ut från elrum till entréer och övriga dörrmiljöer som ska ha kortläsare. Vi kommer ut med mer info om exempelvis hur det fungerar med koder, när första skedet är avklarat. Har ni funderingar är ni välkomna att kontakta styrelsen. Notera att inget tillträde till någon lägenhet behövs.

Föreningsstämma 2019

Årsstämma 2019 äger rum den 10 april klockan 18:00. Stämman kommer att genomföras på Häggviks särgymnasium, Stora konferensrummet, Häggviksvägen 4. Välkomna!
Handlingar till stämman finns här.