Inom Brf Folkungarna ryms ett antal skyddsrum, liksom i ett antal byggnader runt vår förening. Information om var skyddsrummen finns och om hur de fungerar finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida:

Frågor och svar om skyddsrum.

Här kan du se var skyddsrummen finns, både nära din bostad och nära andra platser du befinner dig på:

Hitta ditt närmaste skyddsrum.