Balkonginglasning/uppsättande av markis

Bygglov för balkonginglasning är nu beviljat. Vill du glasa in din balkong (eventuellt sätta upp en markis) måste du fylla i och skriva på Avtal om balkonginglasning. I avtalet finns kommunens villkor för inglasning. Det påskrivna avtalet skickas i 2 ex till styrelsen (eller lämnas i brevlådan på exp. Studievägen 3) för godkännande. Notera att du inte får påbörja inglasning förrän du fått styrelsens godkännande.

 

Logga in

För att komma in på medlemssidorna måste du logga in med lösenord.

Behöver du lösenordet för medlemsinloggningen, mejla webbansvarig: webmaster@folkungarna.se

Gå till den lösenordsskyddade sidan