För att en bostadsrättshavare ska få göra väsentliga ändringar i sin lägenhet, måste man först ansöka om styrelsens tillstånd. Vad som är en väsentlig förändring kan inte i detalj preciseras, utan avgörs från fall till fall. Några exempel är:

  • Ingrepp i en bärande konstruktion.
  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten.
  • Annan väsentlig förändring, t.ex. ändring av planlösningen eller vissa ändringar av elledningar.

Ansökan om tillstånd till förändringar i lägenheten ska skickas till Riksbyggen. Notera att byggnation inte får påbörjas innan styrelsen har beslutat i ärendet. Begäran om tillstånd för ändring i lägenheten kan du skriva ut eller beställa här.