”Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, och de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.” Det skriver Storstockholms brandförsvar på sin webbplats. De skriver vidare: ”Många enkla åtgärder kan vidtas för att förhindra brand och för att minska dess konsekvenser. Till exempel hade många av dem som omkommer i bostadsbränder överlevt om det funnits brandvarnare i bostaden.”

Brandsläckare i gemensamma utrymmen

Brandsläckare finns i alla barnvagnsutrymmen (19 st), i tvättstugorna, i bastun, gymmet, snickarboden, föreningslokalen, samt i verkstaden/fastighetsskötsexpeditionen. Observera att brandsläckarna inte får blockeras!

Förbjudet att förvara saker i trapphus och källargångar

Både trapphus och källargångar är utrymningsvägar. De får absolut inte användas till förvaringsplats för vare sig barnvagnar, tidningsinsamlingar, julgranar, krukväxter, dörrmattor eller något annat. Dels kan dessa saker, om de börjar brinna, rökfylla trapphuset, dels kan de hindra utrymning och försvåra för brandförsvarets räddningsinsats med personal och utrustning.

Förbjudet att grilla på balkongen

Det är förbjudet att grilla på balkongen. Grilla på gården istället, om det inte är brandrisk i området. Se Storstockholms brandskydds webbplats.

Ditt eget brandskydd i din lägenhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att alla privatpersoner har brandvarnare, 6 kilos pulversläckare och brandfilt, mått 120×180 cm, hemma. Hur många brandvarnare behövs i din lägenhet, och var ska de placeras? Hur vet du om brandsläckaren fortfarande fungerar? Klicka här för att komma till MSB:s webbsida med information om antal, placering och test av brandskyddsutrustning.

Tända ljus är mysigt men tänk på att aldrig lämna dem obevakade.

Glöm inte att testa dina brandvarnare och kontrollera brandsläckare tillräckligt ofta. Många brandvarnare som piper när det är dags att byta batteri – de varnar/piper i ett par veckor sedan slutar de. Gör därför kontrollen varje år t ex i samband med 1:a advent. Se länken ovan till MSB:s information om brandskyddsutrustning hemma.

Skydda dig mot brand

På MSB:s webbplats kan du ladda ner deras informationsblad om hur du skyddar dig mot brand.