Regler vid inköp av Säkerhetsdörr:

1. Den ska ha brevinkast.

2. Nyckeltuben ska föras över till den nya dörren. För att kunna flytta nyckeltuben behöver man en nyckel. Kontakta styrelsen i god tid för att få hjälp med detta. Observera att företrädare för föreningen ej tar emot lägenhetsnycklar om man ej kan vara hemma och själv öppna dörren vid erfordeligt tillträde till lägenheten enligt 11:e § i stadgarna om dörrnyckeltub inte finns i lägenhetsdörren.

3. Den ska ha liknande färg som originaldörren dvs. mörkt trä
liknande mahogny.

4. Inbrottsskydd RC 3 SS-EN 1627, brandklass EI30.