Föreningens parkeringsplatser och garage

Föreningen har parkeringsplatser med och utan laddstolpe för motorvärmare, parkeringsplatser med laddstolpe för elbilar samt garage med eluttag. Parkeringsplatserna är märkta med blå och numrerade skyltar, och du finner dem antingen på infarten från Folkungavägen eller Svartbäcksvägen. Alla garage har adress Svartbäcksvägen (vid järnvägen). Totalt finns 100 parkerings- och garageplatser, som ska räcka till 180 lägenheter. Därför har vi en viss väntetid av förståeliga skäl. Mer detaljerad information om p-platser i föreningen visas i följande tabell.

Typ av p-plats Adress P-plats nummer Kostnad per månad Har laddare för elbilar*
Med el Folkungavägen 22 4001-4019,
4021,
4024-4029
180 kr Ja
Svartbäcksvägen 4031-4041 180 kr Nej
Folkungavägen 22 4201-4209,
4213-4234
180 kr Nej
Utan el Studievägen 17 4237-4239 130 kr Nej
Folkungavägen 4240 130 kr Nej
Garage
(platser med el)
Svartsbäcksvägen 3001-3030 420 kr Nej
Med laddstolpe för elbilar Folkungavägen 22 4020, 4022, 4023 280 kr + 79 kr för administrativa kostnader och serviceavgift Nej

*Det finns möjlighet för att ladda elbil. En extra kostnad tillkommer i detta fall. Se pris för p-plats med laddstolpe.

Hur får jag tillgång till en parkerings- eller garageplats för mitt fordon?

Det är Riksbyggen som ansvarar för vår parkeringskö. Har du frågor, kontakta dem:

Telefon: 0771 860 860
Mejl: info@riksbyggen.se

När du blivit tilldelad en parkering eller ett garage ska du kontakta styrelsen för att få eventuell nyckel.

Ska du flytta hit? Observera att du tidigast kan ställa dig i kö när du har fått den första avgiftsfakturan från Riksbyggen.

Jag har redan en parkeringsplats med laddare för motorvärmare. Hur får jag tillgång till en parkeringsplats för min elbil?

Skicka en intresseanmälan till styrelsen.

Jag har en garageplats/ingen plats/plats utan el. Hur får jag tillgång till en parkeringsplats för min elbil?

En egen kö för platser med laddare för elbilar finns i Riksbyggens system. Kontakta dem för att ställa dig i kö.

Hur mycket kostar en parkeringsplats med laddare för elbil?

Att hyra en plats med laddare för elbil kostar 280 kr per månad. Till det tillkommer administrativa kostnader på 31 kr samt serviceavgift på 48 kr.

Jag har en parkeringsplats med laddare för elbil, men ingen elbil. Jag vill använda motorvärmare istället. Går det?

Ja, det går. Du kan hyra en adapter. Att hyra en adapter är avgiftsfri. Däremot, om adaptern skadas/förloras så att den blir oanvändbar ska den ersättas med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden.

Hur får jag tillgång till en adapter för motorvärmare?

Kontakta styrelsen via epost på styrelsen@folkungarna.se.

Parkeringspolicy

Vem får hyra? Och vilka fordon är tillåtna?

Parkeringsupplåtelse görs endast till föreningens medlemmar som har postadress i föreningen.

Tillåtna fordon är privatägda vägregistrerade fordon, som ägs av lägenhetsinnehavaren eller hyrs av ett leasingföretag. Platsen kan även upplåtas vid nyttjande av firmabil. P-platsen/garaget är till för fordon som används regelbundet .En plats som ofta och långa tider inte används kan sägas upp av styrelsen.

Fordonet ska rymmas inom markeringen, på både bredd och längd.

Fordonet ska vara körbart, det vill säga det ska vara registrerat hos Transportstyrelsen samt trafikförsäkrat. Om så inte är fallet kan styrelsen kräva att du forslar bort ditt fordon från p-platsen/garaget.

Du som hyr p-platsen/garaget ska vid uppmaning kunna styrka att du äger/leasar fordonet.

Användning av parkeringsplats/garage

P-platsen/garaget får endast användas för uppställning av fordon. Av miljöhänsyn är det inte tillåtet att reparera eller tvätta fordon på parkeringsplatsen eller i garaget – ej heller på övriga ytor inom området. Missbruk av den bestämmelsen kan medföra uppsägning av kontraktet med omedelbar verkan.

Garage får inte användas till extra förråd – se hyresavtalet.

Får parkeringen hyras ut i andra hand?

Parkeringsplatsen/garaget får inte hyras ut i andra hand. Däremot är det tillåtet att i samband med godkänd andrahandsuthyrning av lägenhet låna ut parkeringsplatsen till samma person som hyr lägenheten, under högst ett år, förutsatt att denne äger, leasar eller frekvent använder tjänstebil. Det är också tillåtet att upplåta platsen för annat fordon vid tillfälligt besök.

Köordning

Hyreskontraktet upphör automatiskt vid flytt från föreningen. Platsen/garaget tillfaller alltid personen som står näst på tur i kölistan (räknat per bostad) och kan således aldrig överlåtas i samband med den egna lägenhetsförsäljningen.

Brf Folkungarna tillämpar följande köordning:

  • Första prioritet: medlem som söker ett byte (gäller inte byte mellan olika parkeringstyper). Vill du byta till annan plats behöver du även ringa Kundtjänst på 0771-860 860 för att få detta registrerat på din köplats.
  • Andra prioritet: medlem som söker en första plats
  • Tredje prioritet: medlem som har en plats och söker ytterligare en plats

Föreningen tillämpar principen att person med hcp-tillstånd alltid ska ha företräde.

Som medlem har du möjlighet till två parkeringsplatser inklusive garage enligt gällande köordning, förutsatt att hushållet har två fordon och nyttjar båda platserna frekvent. Just nu har vi ont om platser och det är däremot nästan omöjligt att få andra plats eftersom medlemmar som inte har någon plats har förtur.

Erbjudande om parkeringsplats/garage

Riksbyggen är vår samarbetspartner vid fördelning av biluppställningsplatser. Så snart en plats blir ledig ska Riksbyggen publicera det på Köportalen. Sedan har du sju dagar på dig att anmäla intresse. Av dem som anmält intresse går erbjudandet till den som har längst kötid. För att du ska kunna göra en intresseanmälan måste du ha ett konto. Vill du veta mer om Riksbyggens digitala köer, besök Riksbyggens hemsida.

Till dig som väntar på ett skriftligt besked: För att du inte ska gå miste om ett erbjudande rekommenderar vi att du informerar Riksbyggen om hur de enklast kan nås dig med information. Uppge därför alltid ditt mobilnummer och/eller e-postadress vid ansökningstillfället.

Uppsägningstider

Föreningen tillämpar en uppsägningstid på 3 månader. Parkeringsplatsen/garaget ska senast ha lämnats vid den tidpunkt då den egna lägenheten har övergått i annans ägo. Nycklar till garage och elskåp vid parkeringsplats återlämnas i samband med flytten från föreningen. Vänligen kontakta styrelsen när det är dags för återlämning av nycklar.

Denna policy är antagen vid styrelsemötet den 14 februari 2017.