Det finns sop-skåp för matavfall och brännbart/hushållssopor på varje gård – se karta till vilken du har närmast.

Hushållssopor och matavfall

Hushållssoporna sorteras dels som komposterbara sopor där du lägger matrester o dylikt och dels övriga sopor för deponering.
Matavfall: matrester, skaldjur (även skal) frukt- och grönsaksrester, rotfrukter, bröd, kaffesump, kaffefilter, tepåsar (av papper), ofärgat hushållspapper, ofärgade servetter, kött- och fiskrens, samt små ben från kött-, fågel- och fiskben, max som ett ben från fläskkotlett.
Påsar och ventilerad hållare för matavfall finns i behållarna i varje barnvagnsrum. Fuktfläckar utanpå påsarna visar att den ”andas” och fungerar.
Undvik grova köttben, krukväxter, jord, sand, tobak, snus, fimpar samt kattsand.
Brännbart är övrigt du dagligen sorterar ut.
Klicka här för att läsa SEOM:s tips vid sortering av matavfall.

Grovsopor
Grovsopor lägger du i den gröna container som finns på parkeringen kv. Spiran, Folkungavägen 22. Här får du slänga kasserade möbler som får plats i kärlen, cyklar, barnvagnar, leksaker, porslin, madrasser. Du får inte slänga stora möbler som inte får plats i kärlen, byggavfall tex rivningsavfall, el-avfall, trädgårdsavfall, förpackningar, matavfall. Förpackningar tex kartonger i wellpapp från TV-apparater kan återvinnas – skär sönder dem och ta dem till avsedd återvinningsplats utanför föreningensläng tex ÅVC på Linnés väg.

Elskrot
Elskrot ( allt med ”sladd” eller ”batteri som låter eller lyser” ) ska läggas i den lilla blåa containern bredvid sopcontainern på parkeringen i kvarteret Spiran, Folkungavägen 22. Där lägger du även lysrör, glödlampor och batterier.

Vitvaror (kyl- och frys, spis mm). Dem ställer du bakom/i anslutning till elcontainern (blå) SAMT meddelar SEOMs kundtjänst. De flesta firmor, kedjor som levererar ny/a vitvara/or tar också hand om dem gamla mot en avgift.

Bilbatterier
Bilbatterier ska lämnas till återförsäljare eller hos SÖRAB:s återvinningscentraler – närmaste för Folkungarna är Hagby. Vägbeskrivning – kör Norrortsleden västerut och följ skyltningen.

Färger och kemikalier
Färger och kemikalier kan lämnas hos SÖRAB:s återvinning Hagby eller mobila ÅVC.

Tidningar
Tidningar läggs i behållare för återvinning som bl.a. finns uppställd i änden av Studievägen, nära spåret och vid Linnés väg (se rubriken nedan).

Annan återvinning (glas, metall, plast, kartong)
Flaskor och glas lägges i behållare. Ett större antal behållare som även tar emot t.ex. plast finns uppställda på Linnés vägs norra ände, vid järnvägen.