Hur går det till att köpa/sälja en bostadsrätt?

Köpa en andel i föreningen

Man säger att man ska köpa lägenhet i en bostadsrättsförening. Det är egentligen inte korrekt. Man köper en andel (en bostadsrätt) i föreningen som äger bostäderna och man har rätt att bo där så länge man vill. Oftast sker det genom en mäklare, som sköter om själva köpet på uppdrag av säljaren.

Få godkännande från förvaltare och styrelse

När köpet är klart går handlingarna till föreningens förvaltare, Riksbyggen, som kontrollerar att överlåtelsen är OK.

I samband med överlåtelsen ska Riksbyggen genomföra avflyttningskontroll. Syftet med detta är att identifiera vad som bör åtgärdas innan köpare tillträder. Det är framför allt ventilation, el- och vatteninstallationer och köksfläkt som kontrolleras, men också fukt i badrum och kök, radiatorer mm.  Det är säljarens ansvar att kontakta Riksbyggens förvaltare för att utföra kontrollen. Förvaltaren heter David Lorensson och kontaktas via e-post: David.x.Lorensson@riksbyggen.se
.

Fel och brister som upptäcks vid kontrollen och som är i områden som föreningen ansvarar för ska åtgärdas omgående. Fel och brister i områden som säljaren ansvarar för ska åtgärdas före tillträdesdagen om inte säljare och köpare kommer överens om annat. Notera också att föreningen har rätt att kräva ersättning av säljare i fall hen, på dem delar av lägenheten som föreningen ansvarar för, utfört åtgärder som är bristfälliga.

Därefter ska bostadsrättsföreningens styrelse godkänna överlåtelsen, dels genom att överlåtelsen undertecknas av två styrelseledamöter och dels genom att köparen godkänns som medlem i föreningen. Det är viktigt att överlåtelsen skrivs in i styrelseprotokollet, annars är den inte juridiskt bindande.

I befintligt skick

Tänk på att avflyttningskontroll som Riksbyggen utför ersätter inte köparens ansvar att besiktiga lägenheten innan tillträdet. Köparen övertar lägenheten i befintligt skick. Därför är det viktigt att du som köpare undersöker eventuella fel innan köpet. Felaktigheter övertas nämligen av dig när du köpt lägenheten – om inte annan överenskommelse träffas.

Nycklar

Vid köp av lägenhet ska du av säljaren få de nycklar som går till din lägenhet och alla gemensamma utrymmen inkl. brickor till passersystemet. Vid försäljning ska du lämna alla nycklar som går till gemensamma utrymmen samt brickor till passersystemet. Behöver du fler nycklar, se Skyddad sida. Behöver du fler brickor eller om du har frågor ang. passersystemet, var vänlig och skicka mejl till webmaster@folkungarna.se.

Övrigt

  • När det gäller föreningen och dess ekonomi eller andra åtaganden går en hel del att utläsa ur årsredovisningen.
  • Andra saker som renoveringsbehov, t.ex. är stammarna bytta?, hur är det med elledningarna? har man mycket vattenskador? o.s.v. ska man tala med styrelsen om. Tveka därför inte att ta kontakt med någon i styrelsen och ställ dina frågor!
  • För administrativa kostnader tas 2,5 % av det s.k. prisbasbeloppet ut av överlåtaren d.v.s. säljaren. Se aktuellt prisbasbelopp på Statistiska centralbyråns webbplats.
  • Om lägenheten pantsätts tas 1% av prisbasbeloppet ut.
  • Hemförsäkringens tillägg för bostadsrätt ingår inte i månadsavgiften hos Folkungarna.