I mäklarannonser står det ofta att fastigheten/lägenheten är stambytt och klar. Många undrar säkert vad det innebär.

Lite bakgrund: Husen i Brf Folkungarna byggdes i början av 1960-talet och då badade man i badkar en gång i veckan. Tiderna förändras och nu duschar man kanske dagligen. Då vill man kanske hellre ha en duschhörna än att kliva i badkaret. De klinkergolv som lades i en gång har inte det tätskikt som klarar dagens krav vilket innebar att om man duschade direkt på golvet uppstod så småningom vattenskador, som är mycket kostbara såväl för föreningen som medlemmarna.

Avloppsstammarna hade också korrosionsskador med läckage som följd.

Nu var frågen den om man skulle välja det enklare och billigare alternativet med s.k. relining d.v.s. man klär i princip in avloppsstammen med en ”strumpa” invändigt eller om man skulle byta ut alla rör och stammar.

Många bostadsrättsföreningen väljer relining och lämnar vatten- ledningar orörda samt överlåter åt medlemmarna själva att renovera badrummen efter behov.

Andra fastighetsägare och kommunalägda bostadsbolag gör som regel en helt atambyte och renoverar därvid badrummen.

Efter att ha konsulterat expertis på området och intervjuat flera föreningar som gjort såväl stambyte som relining kom styrelsen fram till att ett helt stambyte med ombyggnad av badrummen var det enda rätta även om det skulle innebära betydande besvär för medlemmarna under byggtiden.

Husen var 50 år gamla och skulle stå i minst 50 år till vilket var ännu ett skäl.

Ett program med stambyte, byte av elinstallationen, ommålning av trapphusen mm utarbetades och förelades för medlemmarna vid en extra föreningsstämma, som godkände förslaget med över 90% av rösterna.

Nu vidtog upphandling av entreprenör och arbetet kunde påbörjas hösten 2007 och slutföras 31 mars 2009 helt enligt tidplanen.

Arbetet kontrollerades fortlöpande av VVS-kontrollant, El-kontrollant och Byggkontrollant och vi kan konstatera att vattenskadorna helt har upphört och att vi har fått fräscha badrum med bl.a. vägghängda, snålspolande toaletter och lättstädade badrum.

Dessutom cirkulerar nu varmvattnet så att det kommer direkt när man öppnar varmvattenkranen. Tiidigare kunde man få tappa ur åtskilliga liter vatten innan varmvattnet kom. En avsevärd inbesparing av vattnet.