Vi har ett avtal med Riksbyggen om fastighetsskötseln och den fastighetsskötare som jobbar hos oss heter Mats Zetterberg.

När det gäller trädgårdsskötsel och snöröjning har vi avtal med MK Trädgård.

INSPIRA (som har blivit en del av Coor) städar gemensamma utrymmen som portar, trapphus, källargångar.

Felanmälan

Önskemål och felanmälningar framförs inte till fastighetsskötaren utan till Riksbyggen. Se kontaktuppgifterna under sidan Kontakt.