Vi har ett avtal med Riksbyggen om fastighetsskötseln och den fastighetsskötare som jobbar hos oss heter Jonas.

När det gäller trädgårdsskötsel och snöröjning har vi avtal med MK Trädgård.

INSPIRA städar gemensamma utrymmen som portar, trapphus, källargångar.

Felanmälan

Önskemål och felanmälningar framförs inte till fastighetsskötaren utan till Riksbyggen. Se kontaktuppgifterna under sidan Kontakt.