Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång per månad och vid det första sammanträdet efter föreningsstämman sker ett konstituerande sammanträde där ordförande, som är vald av föreningsstämman, utser övriga befattningshavare inom styrelsen.
Styrelsen har utarbetat ett policydokument där det framgår hur olika frågor ska behandlas, detta för att inte riskera att samma typ av ärende kan behandlas olika vid olika tillfällen.

Vid föreningsstämman 2023 utsågs nedanstående styrelse som konstituerade sig enligt följande:

Niklas Birgersson, Ordförande
Maria Arkeby, Vice Ordförande
Miomir Stojanovic, Kassör
Jelena Popovic, Sekreterare
Staffan Lindgren, ledamot
David Sandquist, suppleant
Bo Lundin, suppleant

Revisor: Bengt Beergrehn, auktoriserad revisor. Finnhammars Revisionsbyrå AB
Föreningens revisor: Herman Sandqvist.
Revisorssuppleant: Richard Beergrehn, auktoriserad revisor, Finnhammars Revisionsbyrå AB
Föreningens revisorssuppleant: Ann-Christine Olsson

Valberedning: Anna Malborg. För kontakt med valberedningen, mejla styrelsen.

För kontakt med styrelsen, se kontaktsidan