Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång per månad och vid det första sammanträdet efter föreningsstämman sker ett konstituerande sammanträde där styrelsen inom sig väljer ordförande, som i sin tur utser övriga befattningshavare inom styrelsen.

Styrelsen har utarbetat ett policydokument där det framgår hur olika frågor ska behandlas, detta för att inte riskera att samma typ av ärende kan behandlas olika vid olika tillfällen.

Vid föreningsstämman 2021 utsågs nedanstående styrelse som konstituerade sig enligt följande:

Niklas Birgersson, Ordförande
Harri Lindgren, Vice Ordförande
Bo Lundin, Kassör
Charlotta Brattberg, Sekreterare
Jelena Popovic, ledamot
Maria Arkeby, ledamot
Eva Edholm, ledamot
Staffan Lindgren, suppleant
Anna Malmborg, suppleant
Miomir Stojanovic, suppleant

Revisor: Bengt Beergrehn, auktoriserad revisor. Finnhammars Revisionsbyrå AB
Föreningens revisor: Herman Sandqvist.
Revisorssuppleant: Peter Olofsson, auktoriserad revisor, Finnhammars Revisionsbyrå AB
Föreningens revisorssuppleant: Ann-Christine Olsson

Valberedning: Ann-Christine Olsson, Samuel Palmér, Göran Gardeman. För kontakt med valberedningen, ring Ann-Christine Olsson på 070-97 27 328.

För kontakt med styrelsen, se kontaktsidan