Styrelsen

Mejl: styrelsen@folkungarna.se eller ordforande@folkungarna.se
Utdelningsadress: Studievägen 3, 191 50 Sollentuna
Brev lämnas i brevlådan som sitter till vänster om entrén på Studievägen 3.

Förvaltaren (Riksbyggen, för fakturafrågor och köplats)

Telefon: 0771 860 860
Mejl: boa@riksbyggen.se

Fastighetsskötsel

Riksbyggen tar emot ärenden (både akuta och icke akuta) och felanmälningar på
telefon: 0771 860 860 och via: riksbyggen.se

OBS: Var restriktiv med att anmäla akuta ärenden eftersom det innebär stora extrakostnader.

Hemsidesansvarig

Mejl: webmaster@folkungarna.se