Vår förening är ansluten till Grannsamverkan. Vi samarbetar med varandra för att minska brottsligheten i området. Vi alla ska vara uppmärksamma på om något verkar avvikande. I så fall, var snäll och kontakta vår kontaktperson omgående. Vår kontaktperson är Maj-Lis Rapp, Studievägen 15.