Följande riktlinjer är uppsatta för att vi ska visa hänsyn till varandra och bidra till bra grannsämja och trivsel i föreningen. Läs gärna våra trivselregler som samtliga medlemmar och dess gäster ska förhålla sig till.