För att glasa in din balkong eller sätta upp markis måste du ha styrelsens tillstånd. Avtal om balkonginglasning finns på sidan Blanketter. Lämna två ifyllda och undertecknade exemplar på Expeditionen, Studievägen 3.

Notera att du som lägenhetsinnehavare är ansvarig för inglasning/markis och att den inte skadar fasaden eller andra delar av fastigheten.