Kategori: Nyheter

Förändringar i vår tv-utbud

Den 15 september återinför Tele2 TV10 i Grundutbudet och i samband med det utgår TV6 den 30 september 2021. För mer information kolla här.

Ledig MC plats

Föreningens MC plats 7001 blir ledig den 1/7 2021. F.r.o.m. denna dag kommer en digital kö finnas på Riksbyggens köportal. Alla intresserade är välkommna att ställa sig i kö.

Com Hem byter namn!

Com Hem och Tele 2 är samma bolag sedan något år tillbaka. Nu tar de nästa steg och samlar alla sina tjänster under ett varumärke dvs Tele2. Läs här för mer info.

Föreningsstämma 2021

Årsstämma 2021 äger rum den 8 juni klockan 18:15. På grund av rådande omständigheter med smittrisk håller vi årsstämman utomhus på Spirans gård vid pergolan. Handöingar till stämman finns här. Välkomna!

Alla bokningar av träfflokalen avbokas tills vidare

Under den pågående perioden med särskilda restriktioner kommer det inte vara möjligt att boka träfflokalen för fysiska möten eller fester. Alla befintliga bokningar kommer att avbokas fram till det datum när de särskilda restriktionerna upphävs.

Avgiftsfri januari

Då vår förening har god och stabil ekonomi så bedömer styrelsen att det är möjligt att ha en avgiftsfri januari 2021. Det betyder att ni inte behöver betala månadsavgift till föreningen i december 2020.

Föreningsstämma 2020

Årsstämma 2020 äger rum den 23 september klockan 18:15. På grund av rådande omständigheter med smittrisk håller vi årsstämman utomhus på Spirans gård vid pergolan. Välkomna!
Handlingar till stämman finns här.

Styrelsemöte 18/8 2020

Styrelsen sammanträder den 18 augusti 2020. Har ni något ärende som styrelsen borde fatta beslut om är det bra att ni inkommer med det senast den 15 augusti.