Den planerade förändringen där TV10 ersätter TV6 i vårt grundutbud vi tidigare kommunicerat, skjuts framåt i tiden och sker tidigast den 31/10-2021. Läs mer här.

Comments are closed.