Styrelsemöten under tredje och fjärde kvartalet av året 2021 hålls 14/9, 12/10, 16/11 och den 14/12.