Styrelsen sammanträder den 18 augusti 2020. Har ni något ärende som styrelsen borde fatta beslut om är det bra att ni inkommer med det senast den 15 augusti.

Comments are closed.