Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång per månad och vid det första sammanträdet efter föreningsstämman sker ett konstituerande sammanträde där styrelsen inom sig väljer ordförande, som i sin tur utser övriga befattningshavare inom styrelsen.

Styrelsen har utarbetat ett policydokument där det framgår hur olika frågor ska behandlas, detta för att inte riskera att samma typ av ärende kan behandlas olika vid olika tillfällen.

Vid föreningsstämman 2019 utsågs nedanstående styrelse som konstituerade sig enligt följande:

Marcus Nygren, Ordförande
Bo Lundin, Kassör
Jan Holgersson, Sekreterare
Jelena Popovic, ledamot
Maria Arkeby, ledamot
Harri Lindgren, ledamot
Charlotta Brattberg, adjungerad sekreterare

Revisor: Bengt Beergrehn, auktoriserad revisor. Finnhammars Revisionsbyrå AB
Föreningens revisor: Herman Sandqvist.
Revisorssuppleant: Peter Olofsson, auktoriserad revisor, Finnhammars Revisionsbyrå AB
Föreningens revisorssuppleant: Ann-Christine Olsson

Valberedning: Ann-Christine Olsson, Samuel Palmér, Göran Gardeman. För kontakt med valberedningen, ring Ann-Christine Olsson på 070-97 27 328.

För kontakt med styrelsen, se kontaktsidan