Styrelsen sammanträder den 22 oktober 2019. Har ni något ärende som styrelsen borde fatta beslut om är det bra att ni inkommer med det senast den 15 oktober.

Comments are closed.