Styrelsen sammanträder den 20 november 2019. Har ni något ärende som styrelsen borde fatta beslut om är det bra att ni inkommer med det senast den 15 november.

Comments are closed.