Styrelsen sammanträder den 16 juni 2020. Har ni något ärende som styrelsen borde fatta beslut om är det bra att ni inkommer med det senast den 15 juni.

Comments are closed.